Никола Стојков ги спасува и храни напуштените кучиња, но една анонимна пријава во инспекторат му срушила се

Никола Стојков од Србобран уште од мал спасува напуштени и повредени кучиња, но им обезбедува и добро место за живеење.

Во тоа му помогнале бројни донатори од земјата и странство. Но, Никола не знаел дека донациите може да се оданочуваат и со тоа по посетата на даночниот инспекторат се нашол во тешка ситуација.

Оваа приказна за храбриот и хумано ориентиран Никола, кој досега посвоил повеќе од 500 кучиња, дава светлина на секојдневните предизвици со кои се соочуваме.

Со моментално 102 кучиња кои престојуваат кај него, Никола не е само херој за кучињата, туку и пример за хуманост и лојалност. Грижата за овој број животни е огромен предизвик кој бара не само време и труд, туку и значителни финансиски средства.

– Не е лесна работа. Собирањето пари, храната и плаќањето на ветеринарните трошоци се големи предизвици со кои се соочувам – рече Никола, нагласувајќи дека предизвиците не се само во физичките напори.

Донациите на храна и пари од добротворите се клучни за одржување на прифатилиштето и обезбедување соодветна грижа за кучињата. Меѓутоа, неодамна се појавија неочекувани проблеми кои ја ставија на тест посветеноста на Никола.

Во текот на изминатите неколку години, луѓето донираа на сметката на Никола што беше функционален начин на поддршка. Но, ситуацијата се промени кога анонимна пријава до даночниот инспекторат доведе до проблеми. Инспекторите го информирале Никола дека досегашниот начин на финансирање не е прифатлив и дека е потребно да се плаќа данок на добиените донации.

Никола не се противи на ова барање, но посочува дека би било корисно доколку од секоја донација директно се одбива данокот.

– Иако тоа би значело дека дел од парите ќе се насочат кон даноци наместо за кучиња на кои им требаат, тоа барем ќе биде легален начин да се реши ситуацијата – рече Стојков за Курир.

Неговата надеж лежи во изнаоѓање решение за овој проблем за да ги избегне казните кои му се закануваат. Со ограничени ресурси, ситуацијата станува предизвикувачка, особено кога станува збор за обезбедување храна и третман.

Низ годините на работа за спасување кучиња, тој вложил многу личен напор и финансиски средства во својот напор. Месечните трошоци за храна и ветеринарна нега изнесуваат околу 3000 евра, што укажува на сериозноста и обемот на неговата вклученост.