ФОТО: Луѓето гледаат и се крстат, Милан шетајќи пронашол вистинско богатство

Турскиот патописец Евлија Челебија одамна напишал дека 300 монаси живееле скри ени во густата шума во областа околу манастирот Рача кај Бајина Башта.

Се занимавале со препишување црковни книги, а таму живееле работеле и создавале. Дење се занимавале со сточарство и земјоделство, а ноќе препишувале книги на светлината на фенерите.

Еден детал за нивниот живот во близина на манастирот Свети Ѓорѓи, сосема случајно пронашол Милан Николиќ од Бајина Башта кога се шетал по тие краишта со својата сопруга.

„Видовме лоза како расте среде шума. Веднаш се запрашав како преживеала во таа средина и колку е стара. Бидејќи не можев лесно да добијам одговори,

Контактирав со Институтот за мултидисциплинарни истражувања во Белград, ме упатија на професорот Мирослав Николиќ кој се занимава со истражување на старите сорти грозје на нашите простори.

Подоцна овој мој примерок заедно со уште 163 други од Србија го испрати во Институтот за вино во Шпанија“, вели Милан за РИНА.

По спроведеното истражување, констатирано е дека оваа лоза била засадена уште пред 15 века. Милан изразил желба да го пресади од просторот каде што го нашол на друго место за да го зачува, но добил негативен одговор и тоа од оправдани причини.

„Експертите веруваат дека тоа би било грешка, бидејќи грозјето што растело во шумата не познава лекови, ниту бо лести,

Па затоа не можело да преживее во услови со разни прскања што ги третираме нашите растенија за да бидат поздрави“, додава тој.