Нашата држава е рамо до рамо со Кина и Канада: Македонија е трета светска сила по заработка од овој продукт кој сите го сакаме

Кина не е само земја во светот која произведува најмногу мед, туку води и во приходите по глава на жител генерирани со еден од најстарите и најкористени засладувачи во природата.

Според пресметките засновани на  Statista Market Insights и податоците за населението на Светската банка, кинеската индустрија за мед заработила 17 долари по жител на земјата во 2021 година. Две од другите места во првите 8 се заземени и од азиските земји.

Како што покажува нашиот графикон, Индонезија и Виетнам се на шестото и седмото место со приход по глава на жител од 6,5 и 6,0 долари, соодветно.

Ова ја одразува важноста на азиските пазари за глобалното производство на мед. Во 2021 година, речиси половина од светскиот мед излезе од земјите од овој географски регион. Други важни пазари за мед вклучуваат Канада, Македонија и Швајцарија.

Медот од Азија, особено Кина, е предмет на интензивна контрола од страна на чуварите на пазарот во последниве години.

Индија, земја која традиционално се спротивставува на многу кинески потфати во политиката и бизнисот, се повеќе се фокусира на откривање на количината на мед извезен од Народната Република, наводно исечен со поевтин и понеквалитетен сируп.

Гледајќи ја вкупната пазарна вредност на засладувачите ширум светот, медот имаше удел од 28 отсто од вкупниот глобален приход од 145 милијарди долари.

Додека вештачките засладувачи како сахарин или стевиа придонесоа со 21,7 милијарди долари, шеќерот беше одговорен за 82,3 милијарди долари.