МВР само што се огласи: Познато зошто се уште се наплаќа за возачкк

МВР се огласи со соопштение до јавноста во кое се вели:

Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека согласно Решението за цените на обрасците што ги издава Министерството за внатрешни работи, возачките дозволи и сообраќајните дозволи со името “Република Македонија“ кои се уште се важечки, се заменуваат во редовна постапка со нови со името „Република Северна Македонија“

и притоа на граѓаните не им се наплаќа цената пропишана за тие обрасци, до 31 декември 2024 година.

Но, за истите документи пропишанa е административнa таксa која се наплатува, согласно Законот за административните такси кој се уште нема претрпено измени во тој дел. МВР ќе предложи измена на законот, се со цел и административната такса да не се наплаќа.