Се нуди плата и до 1000 евра, но нема кој да работи како овчар

Овчарството е древна и традиционална активност во Македонија, која се одвива веќе повеќе од 1.000 години. Но, во последните децении, овој сектор се соочува со сериозни проблеми, кои го загрозуваат неговото опстанување.

Еден од најголемите проблеми е недостатокот на квалификувани и заинтересирани работници, кои сакаат да се занимаваат со чување овци.

Бројот на овчари секоја година се намалува, бидејќи младите луѓе не ги привлекува овој начин на живот. Овчарството бара многу труд, одговорност и посветеност.

Овчарите работат по 14 часа на ден, немаат годишен одмор, ни празници. Тие мора да се справуваат со разни предизвици, како неповолни временски услови, напади од диви животни, болести и кражби на стоката.

За својот труд, овчарите добиваат плати кои се високи во однос на просечната плата во Македонија. Овчарите можат да заработат и до 1.000 евра месечно, ако имаат добра продукција на млеко и сирење.

Но, оваа бројка очигледно не е доволна за да ги мотивира младите да останат во овој бизнис.