Македонските работници рамо до рамо со оние од Непал и Индија во оваа држава

Во првите шест месеци од годинава се издадени 112.389 дозволи за престој и работа на државјани од трети земји во Хрватска.

Притоа најголем дел се издадени на државјани на Босна и Херцеговина (21.989), Србија (18.061), Непал (17.988), Индија ( 10.128) и Македонија (9.184).

Меѓу десетте земји од кои доаѓаат најмногу работници се Филипините (7291), Бангладеш (6291), Косово (4478), Узбекистан (3000) и Египет (2705).

Но, податоците на МВР за увозот на работна сила покажуваат растројство на пазарот на трудот бидејќи работодавачите се уште постојано бараат нова и нова работна сила. Од вкупниот број издадени дозволи за престој и работа за нови вработувања, издадени се 74.184, а продолжени се само 26.226 работни дозволи, а за сезонски работници издадени се 11.939 одобренија, од кои најмногу во туризмот и угостителството (11.070).

Постојаната потреба работодавците да увезуваат нови работници укажува на аномалии. Се поставува прашањето зошто на постојните странски работници не им се продолжуваат дозволите за престој и работа, туку постојано се бараат нови.

Одговорните во системот треба да знаат дали тоа е затоа што некои заработуваат шверцувајќи работници од далечни земји и целта им е постојано да внесуваат нови, ако проблемот е и тоа што странските работници „исчезнуваат“ затоа што одат понатаму во ЕУ по добивање дозволи или во трката за профит се врши лош избор на кадри, па работодавачите подоцна сфаќаат дека вештините на тие работници не се добри. Упатените веќе посочија дека лани се издадени над 172 илјади работни дозволи, а придонеси се платени за помалку од 100 илјади! Инаку, измените на Законот за странци се уште не се изгласани по забележаните злоупотреби.