Category: Дијаспора

Ова е убиеното момче од Македонија во Германија: Ни криво ни должно излегло на прослава и не се врати дома,

Јусуф Јусуфи на фејсбук се огласи емотивно и го откри идентитетот на убиенот Македонецо во Германија: -Убиено златно дете од Жировница ( Маврово-Ростуше ) мој...

Нашинците по странство кои немаaт важечки пасош за 30 евра ќе можат да си дојдат во Македонија

Македонските амбасади во Берлин и во Лондон на нивните официјални фејсбук страници објавија инструкции за државјаните на РепубликаМакедонија кои престојуваат во странска држава и кои...